COVID-19 PODNING I VORES KLINIK PÅ ØSTERBRO ELLER HJEMME HOS JER

CORONATESTNING OG SCREENING,  OGSÅ PÅ ARBEJDSPLADSEN


Hvad er en antigen-test?

En antigen-test måler om der på prøvetidspunktet kan findes virus-proteiner (antigen) i prøvematerialet fra næsen - altså om der kan måles aktivt coronavirus.
Svartiden er 15 minutter. Den anvendte test til næsepodning OnSite, er CE mærket og valideret til  kviktest brug.


Hvor nøjagtig er testen der anvendes?

Når man sammenligner med andre antigen-test skal man være opmærksom på, hvordan tallene er fremkommet. Kort fortalt er OnSite testens nøjagtighed undersøgt i forhold til alle typer af patienter, og ikke udelukkende de patienter med meget virus i kroppen (lav CT-værdi) I OnSite testen er der i studierne altså målt og sammenlignet på alle typer af patienter, og testens nøjagtighed viser 92,3 % nøjagtighed i forhold til positive svar (Sensitivitet). Nøjagtigheden på ngative svar er 100 %. (Specificitet) 

Hvorfor kan man få et falsk negativt svar?

Ud af 1000 smittede vil denne test finde 923 - det er den sensitivitet på 92,3 % der er beskrevet i afsnittet ovenfor. Det betyder at der er en lille gruppe hvor virus ikke har kunnet måles. Den gruppe er dermed  det der kaldes "falsk negativ." Derfor anbefales det altid, at man følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og selv isolerer sig hvis man har symptomer eller ved man har været udsat for mulig smitte. 

Hvad hvis testresultatet er positivt?

Vi indberetter et positivt svar til Styrelsen for patientsikkerhed, jvf. sundhedsmyndighedernes krav.

Ved positiv antigen-test anbefales du at bestille tid til en PCR test via coronaprover.dk, kontakt egen læge og gå straks i selvisolation.
Læs grundigt informationerne fra Sundhedsstyrelsen " Til dig der er positiv med Ny Coronavirus" på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona
Har du symptomer er du først smittefri og kan ophæve selvisolation 48 timer efter at alle symptomer er forsvundet.

Testes du positiv for Coronavirus vil du blive ringet op af Coronaopsporing, som kan hjælpe med at opspore dine nære kontakter, så smittekæden stoppes. Du kan også selv kontakte Coronaopsporing på tlf. 3232 0511  


Hvis din test er negativ, men du har symptomer 

Ingen test i verden er 100 % sikre. Hvis din antigen-test er negativ, men du har mistanke om at du kan være smittet, eller har symptomer på det, anbefaler vi at du bestiller tid til PCR-test på et af regionernes testcentre via https://www.coronaprover.dk

Desuden skal man følge myndighedernes regler for isolation og adfærd ved symptomer på sygdom.
Læs altid mere på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside https://www.sst.dk/da/corona


Corona antigen-test En antigen-test måler om der på prøvetidspunktet kan findes virus-proteiner i prøvemateria
SARS-CoV-2-infektion Hører til den brede familie af coronavira, som kan forårsage forkølelse såvel som alvorlige sygdomme

Hvad er Coronavirus?

SARS-CoV-2 hører til den brede familie af coronavira, som kan forårsage sygdomme fra almindelig forkølelse til mere alvorlige sygdomme. Det er ikke muligt at forudsige, hvor syg den enkelte vil blive af  SARS-CoV-2-infektionen, der er årsag til COVID19-sygdommen. De ramte patienter kan have en række forskellige kliniske symptomer, lige fra ingen symptomer til feber, træthed og tør hoste, og disse kan potentielt føre til alvorlig sygdom, og i sjældne tilfælde død.  

De fleste patienter kommer sig uden særlig behandling. Omkring 1 ud af 6 COVID-19-patienter bliver alvorligt syge og udvikler åndedrætsbesvær. Ældre personer og personer med underliggende sundhedsproblemer som f.eks. højt blodtryk, hjerteproblemer eller diabetes har større sandsynlighed for at udvikle alvorlig sygdom. Smitte fra et menneske til en anden, opstår primært via luftvejsdråber fra hoste og nys inden for et område på ca. 6 fod (1,8 m). 

Vaccinernes betydning for sygdomsforløbet har heldigvis vist sig effektiv, og det har betydet at smitte og sygdomsforløb formentlig bliver mildere. 

Proaktiv screening: Et effektivt supplement til det offentliges testcentre. 

De offentlige testcentre anvender RT-PCR testen til påvisning af infektion med SARS-CoV-2. Denne metode  er meget følsom, men kræver imidlertid avanceret udstyr, laboranter og kan tage et døgn før et testsvar gives.  Det skyldes at prøven skal igennem en såkaldt opformeringsproces, hvor helt ned til en enkelt viruspartikel kan opformeres i løbet af analyseprocessen.

Som supplement til det offentliges teststrategi tilbyder vi proaktiv, kontinuerlig screening for Covid-19  ved brug af en såkaldt antigen-test, for hurtigt at give arbejdspladser en mulighed for at gribe ind før en eventuel smitte breder sig.

Hvad er Corona antistof-test?

En antistof-test måler om man tidligere har været smittet med Covid-19, eller om antistoffer fra din vaccine kan måles. . Med et lille prik i fingeren tages et par dråber blod ud til testen. Testen måler både på det som hedder IgM antistof, der dannes i starten efter smitten og IgG som dannes efter lidt længere tid fra man er blevet smittet.
Holdbarheden af antistofferne kendes endnu ikke med sikkerhed. 
Svartiden er 15 minutter.

Corona antistof-test
Smittestop app Testes du positiv for coronavirus, kan du anonymt give andre brugere af appen besked

Vi støtter brug af Smittestop app

Det er vigtigt at Covid-19 ikke spreder sig i samfundet. Smittestop appen er et digitalt supplement til andre tiltag, der hjælper med at bryde smittekæderne så Covid-19 ikke får lov at sprede sig. Med appen kan du anonymt give besked til andre brugere, du har været tæt på, hvis du er testet positiv for coronavirus. Læs mere om tiltaget her: https://smittestop.dk

Proaktiv Coronatest

En proaktiv og kontinuerlig corona-opsporing i  virksomheden vil være effektiv som en konstant screening, og hjælpe med at identificere raske smittebærere. Det kan spare jeres virksomhed for unødigt at skulle sende mange medarbejdere hjem, og desuden spare den enkelte medarbejder for sygdom. Kontinuerlig  corona-screening af medarbejdere, eventuelt opdelt efter afdelinger og grupper, vil optimere virksomhedens muligheder for at undgå nedlukningsrisiko og driftstab. Ved at minimere smitterisiko, sikrer I både medarbejdere, understøtter en stabil drift af virksomheden og bidrager til at nedbringe smittespredning i samfundet.

Du kan også selv være proaktiv og blive podet/testet for Covid-19 i vores Coronatestning.dk vogn i Emdrup.


Sådan foregår test hos Coronatestning.dk


Vores medarbejdere er trænet og oplært af sundhedsfagligt personale og har altid tilknyttet en sundhedsfaglig supervisor.
  • Når du kommer til test skal du medbringe dit Sundhedskort, som bliver brugt til ID tjek. Har du ikke et sundhedskort, kan du tage dit pas eller kørekort med.
  • Du skal møde op med mundbind på og holde afstand til andre 1,8 m.
  • Første gang du bliver testet af Coronatestning.dk skal du udfylde en "Samtykkeerklæring", da vi  journalfører på GDPR sikker måde, se mere her.
  • Skal du testes for om du har aktivt coronavirus og kan smitte (antigentest), bliver du podet med en vatpind gennem næsen. Hos nogen svier det kortvarigt.
  • Skal du testes for om du har haft coronavirus tidligere, eller om di vaccine har givet dig antistoffer (antistoftest), får du et lille prik i en finger, så vi kan få nogle dråber blod ud.
  • Når du bliver testet på din arbejdsplads, er det på forhånd aftalt hvordan og hvem der får svar. 
  • Alle testsvar indberettes til Statens Serum Institut
  • Ved positive resultater indberetter vi til Styrelsen for Patientsikkerhed, der forestår smitteopsporingsarbejdet. 
  • Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 6026 1816.