COVID-19 ANTISTOF- OG ANTIGENTEST 

Hvad er en antigen-test?

En antigen-test måler om der på prøvetidspunktet kan findes virus-proteiner (antigen) i prøvematerialet - altså om der kan måles aktivt coronavirus.
Svartiden er 15 minutter. Den anvendte test til næsepodning "OnSite" og den anvendte mundtest "Mundtest-Lollipop", er begge CE-mærkede (godkendte)  og valideret til kviktestbrug. "Mundtest-Lollipop" er desuden godkendt til hjemmetestning/selvtestning.

Hvor nøjagtig er testen der anvendes?

Når man sammenligner vores testtyper med andre antigen-test skal man være opmærksom på, hvordan tallene er fremkommet, for de tal, der siger noget om sikkerhed af en test kan være fremkommet på forskellige måder. 

Vores næsetest:

OnSite testens nøjagtighed er undersøgt i forhold til alle typer af patienter, og ikke udelukkende patienter med meget virus i kroppen (lav CT-værdi). Hvis man "kun" undersøger nøjagtighed på de mennesker, der tydeligt er syge af Covid-19, vil en test fremkomme mere nøjagtig end, hvis man tester på mennesker med forskellige grader af symptomer/ikke symptomer. I OnSite testen er der i studierne altså målt og sammenlignet på alle typer af patienter, og testens nøjagtighed viser 92,3 % nøjagtighed i forhold til positive svar (Sensitivitet). Nøjagtigheden på negative svar er 100 %. (Specificitet) 

Vores "Mundtest-Lollipop":

Vores "Mundtest-Lollipop" er undersøgt af det uvildige laboratorium i Sverige der hedder "ILab". ILab har gennemgået de studier og undersøgelser, som producenten selv har foretaget, og endvidere selv undersøgt testen yderligere.

På den baggrund konstaterer de bl.a. at: Testene, der er testet, klarer sig alle fremragende i denne test. Kontrasten mellem kontrollinjen og testlinjen er også meget tydelig. Dette gør det lettere for læger og brugere at fortolke resultaterne. Denne podning med spyt er langt nemmere at anvende, og med mindre "ubehag". Endvidere anfører "ILab" at: ".. Testene har en god  sensitivitet og specificitet. Et parallel studie udført hos asymptomatiske mennesker (dvs. med høje CT-værdier) har vist lignende resultater." Resultaterne for "Mundtest-Lollipop" viser en specificitet på 98,83 % og en sensitivitet på 92,14 %.  

Senest har eksperter på Rigshospitalet  undersøgt dokumentationen på "Mundtest-Lollipop" og blåstemplet denne.

Hvorfor kan man få et falsk negativt svar?

Ud af 1000 smittede vil vore test finde et sted mellem 923 og 934 positive.  Det betyder, at der er en lille gruppe, hvor virus ikke har kunnet måles. Den gruppe er dermed det der kaldes "falsk negativ." Derfor anbefales det altid, at man følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og selvisolerer sig, hvis man har symptomer,  eller ved man har været udsat for mulig smitte. 

Hvad hvis testresultatet er positivt?

Vi indberetter alle svar til Statens Seruminstitut og dermed sundhed.dk og coronapas. Hvis en prøve er positiv vil vi sende dig et link, hvor du skal registrere dig digitalt og herefter bestille en PCR test. 

Læs grundigt informationerne fra Sundhedsstyrelsen " Til dig der er positiv med Ny Coronavirus" på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona

 Du kan også selv kontakte Coronaopsporing på tlf. 3232 0511

Hvis din test er negativ, men du har symptomer 

Ingen test i verden er 100 % sikre. Hvis din antigen-test er negativ, men du har mistanke om at du kan være smittet, eller har symptomer på det, anbefales det at du bestiller tid til PCR-test  via https://www.coronaprover.dk
Desuden skal man følge myndighedernes regler for isolation og adfærd ved symptomer på sygdom.
Læs altid mere på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside https://www.sst.dk/da/corona

Corona antigen-test En antigen-test måler om der på prøvetidspunktet kan findes virus-proteiner i prøvematerialet

Hvad er Coronavirus?

SARS-CoV-2 hører til den brede familie af coronavira, som kan forårsage sygdomme fra almindelig forkølelse til mere alvorlige sygdomme. Det er ikke muligt at forudsige, hvor syg den enkelte vil blive af  SARS-CoV-2-infektionen, der er årsag til COVID19-sygdommen. De ramte patienter kan have en række forskellige kliniske symptomer, lige fra ingen symptomer til feber, træthed og tør hoste, og disse kan potentielt føre til alvorlig sygdom, og i sjældne tilfælde død.  

De fleste patienter kommer sig uden særlig behandling. Omkring 1 ud af 6 COVID-19-patienter bliver alvorligt syge og udvikler åndedrætsbesvær. Ældre personer og personer med underliggende sundhedsproblemer som f.eks. højt blodtryk, hjerteproblemer eller diabetes har større sandsynlighed for at udvikle alvorlig sygdom. Smitte fra et menneske til en anden, opstår primært via luftvejsdråber fra hoste og nys inden for et område på ca. 6 fod (1,8 m). 

Vaccinernes betydning for sygdomsforløbet har heldigvis vist sig effektiv, og det har betydet at smitte og sygdomsforløb formentlig bliver mildere. 

Proaktiv screening: Et effektivt supplement til det offentliges testcentre. 

De offentlige testcentre anvender RT-PCR testen til påvisning af infektion med SARS-CoV-2. Denne metode  er meget følsom, men kræver imidlertid avanceret udstyr, laboranter og kan tage et døgn eller mere før et testsvar er klart.  Det skyldes at prøven skal igennem en såkaldt opformeringsproces, hvor helt ned til en enkelt viruspartikel kan opformeres i løbet af analyseprocessen.

Som supplement til det offentliges teststrategi tilbyder vi køb af proaktiv, kontinuerlig screening for Covid-19  ved brug af en såkaldt antigen-test, for hurtigt at give arbejdspladser en mulighed for at gribe ind før en eventuel smitte breder sig.

SARS-CoV-2-infektion Hører til den brede familie af coronavira, som kan forårsage forkølelse såvel som alvorlige sygdomme
Corona antistoftest

Hvad er Corona antistof-test?

En antistof-test måler om man tidligere har været smittet med Covid-19, eller om antistoffer fra din vaccine kan måles. Med et lille prik i fingeren tages et par dråber blod ud til testen. Testen måler både på det som hedder IgM antistof, der dannes i starten efter smitten og IgG som dannes efter lidt længere tid fra man er blevet smittet.
Holdbarheden af antistofferne kendes endnu ikke med sikkerhed. Svartiden er 15 minutter.

Smittestop app

Vi støtter brug af Smittestop app

Det er vigtigt at Covid-19 ikke spreder sig i samfundet. Smittestop appen er et digitalt supplement til andre tiltag, der hjælper med at bryde smittekæderne så Covid-19 ikke får lov at sprede sig. Med appen kan du anonymt give besked til andre brugere, du har været tæt på, hvis du er testet positiv for coronavirus. Læs mere om tiltaget her: https://smittestop.dk

Proaktiv Coronatest

En proaktiv og kontinuerlig corona-opsporing i virksomheden vil være effektiv som en konstant screening, og hjælpe med at identificere raske smittebærere. Det kan spare jeres virksomhed for unødigt at skulle sende mange medarbejdere hjem, og desuden spare den enkelte medarbejder for sygdom. Kontinuerlig coronascreening af medarbejdere, eventuelt opdelt efter afdelinger og grupper, vil optimere virksomhedens muligheder for at undgå nedlukningsrisiko og driftstab. Ved at minimere smitterisiko, sikrer I både medarbejdere, understøtter en stabil drift af virksomheden og bidrager til at nedbringe smittespredning i samfundet.

Du kan også selv være proaktiv og købe en antigentestning for Covid-19 i vores klinik på Østerbrogade 113, 2100 Kbh Ø.