Antigen- og antistoftest i vores klinik "Hud- og Hyperhidroseklinikken" Østerbrogade 113, 2100 Kbh Ø. Ring på 6026 1816 for at bestille tid. 

Du bestiller tid her under til både antigen- og antistoftest, og du betaler når du kommer til vores klinik på Østerbro det koster 320 kr, som du betaler med kreditkort. Du får svar på din test efter 15 minutter og modtager skriftlig testresultat samt information. Vi tester voksne, og børn fra 7 år i følge med værge.

ÅBNINGSTIDER:

Kl. 9 - 15, eller efter aftale ved testning udenfor klinikken.

Du skal bære mundbind i vores klinik og spritte hænder når du kommer indenfor. 

Bestilling af test der udføres i hjemmet
Coronatestning.dk kan efter aftale tage på hjemmebesøg for at teste en gruppe. Det kan f.eks. være i forbindelse med nødvendige møder eller anden nødvendig aktivitet. Prisen er 320 kroner pr. test, dertil kommer transport samt timebetaling. Ring til os på 6026 1816 for aftale og pris. 
bestilling af test der udføres på arbejdspladser, BO-og OPHOLDSSTEDER, PLEJEHJEM M:V. 

Vi kommer ud til jer i Region Hovedstaden,  og foretager coronatest-podninger, ved et minimum af 15 individer der skal testes.

NYT: Hvis der ønskes testning af indvider med f.eks. kognitive, mentale eller psykiatriske udfordringer, f.eks. på plejehjem, behandlingsskoler eller andre institutioner, kan vi nu tilbyde at komme og pode med den nye Mundtest- Lollipoptest, som lægemiddelstyrelsen i Danmark har godkendt til netop denne gruppe. 


Vi anbefaler kontinuerlig test, samt at man booker tider til faste dage eller ugeintervaller for at forsøge at forhindre smittespredning, og opspore de usynlige smittekæder, der kan påvirke produktionen negativt. 

Ved booking af engangs- coronatest, skal der beregnes 1150 kr. pr. time pr teststation, som er bemandet med 2 personer, dette er udover testprisen, som for både antigen - og antistof-test koster 320 kr. pr. stk. pr. person. Ring til os på 6026 1816 eller på mail kontakt@coronatestning.dk 

Hvis du vil have tilbud om fast, proaktiv og kontinuerlig podning skræddersyer vi et tilbud til jer.  
Anvend gerne kontaktformularen nederst på siden, eller kontakt os på 60281816 for en fast aftale om testning. 

Covid-19 screening Identificer raske smittebærere, beskyt medarbejdere & familie

Proaktiv screening
Minimér driftstab, minimer raske smittebærere

Identificer raske smittebærere, beskyt medarbejdere, familien og kunder.

Når du anvender coronatestning.dk er du sikker på at alle de nyeste anbefalinger og retningslinjer fra de danske sundhedsmyndigheder følges og overholdes. Klinikken drives af erfarent sundhedspersonale.  

Du kan også selv være proaktiv og blive podet/testet for at minimere risikoen for at være rask smittebærer. 

Vi udfører Covid-19 screening, efter behov i virksomheden. Coronatestning.dk sikrer at test, journalføring og resultater indberettes efter foreskrevne regler fra de danske sundhedsmyndigheder. Vores personale, sørger for at alle test udføres i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens anvisninger.
Kontakt Coronatestning.dk og lad os hjælpe Jer med et set-up der passer til jeres situation.

Coronascreening og GDPR på arbejdspladsen

I hele Danmark arbejdes der intensivt på at minimere smittespredning, sikre kapaciteten på vores sygehuse og sikre betingelserne for erhvervslivet.
Derfor har Folketinget som et led i kampen mod Covid-19, den 19. november 2020 vedtaget en lov, der dels gør det muligt for arbejdsgivere at pålægge medarbejdere at blive testet hvis der er sagligt grundlag for det, og dels at dele resultatet med arbejdsgiveren. Det er dog vores erfaring at langt de fleste medarbejdere frivilligt indgår i testning.

Interesseorganisationen Dansk Erhverv udtaler således: "Med loven har arbejdsgivere fået et værktøj til at begrænse spredningen af smitte på arbejdspladserne yderligere, hvor dette er nødvendigt. Loven ændrer ikke ved, at arbejdsgivere kan opfordre medarbejdere til at lade sig teste frivilligt" (Læs her: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/ny-lov-om-arbejdsgiveres-ret-til-at-palagge-lo...

Når der indgås fast samarbejdsaftale med os om proakativ screening af medarbejdere, sikrer vi samtykke fra medarbejdere til at opbevare deres data i vores lukkede journalsystem, og endvidere til at give arbejdspladsen besked i tilfælde af positivt testresultat. Vi følger alle regler for journalføring og opbevaring af journaler.

Disse processer sikrer at alle GDPR-regler overholdes, og at arbejdspladsen ikke behøver at bekymre sig om den del af en fast aftale om proaktiv screening.