SKAL DU REJSE ELLER VIL DU HAR KLAR BESKED?

Du kan købe antigen- og antistoftest testning i vores klinik "Hud- og Hyperhidroseklinikken" Østerbrogade 113, 2100 København Ø. Ring på 6026 1816 for at booke tid. 

Du betaler når du kommer til vores klinik på Østerbro, det koster 260 kr/test, som du betaler med kreditkort. Du får svar på din test efter 15 minutter og du kan modtage skriftlig testresultat på engelsk, med EU koder m.v. som er påkrævet. Resultat af antigentest bliver også lagt på dit coronapas. Vi tester voksne og børn fra 7 år (i følge med værge). Personer uden dansk cpr er også meget velkomne.

Book testning i vores klinik på tlf 6026 1816

ÅBNINGSTIDER:

Kl. 9 - 15, eller efter aftale udenfor normal åbningstiden.

Du skal bære mundbind i vores klinik og spritte hænder når du kommer indenfor. 

Testning i virksomheder
Coronatestning.dk kan teste i virksomheder ved akutbehov eller kontinuerlig testning/screening for at beskytte medarbejdere og drift i virksomheden. Vi udfører både antigen- og antistoftest. Ved antigentest er det muligt at vælge mellem næse- eller mundtest. Coronatestning.dk sikrer at test, journalføring og resultater indberettes efter foreskrevne regler fra de danske sundhedsmyndigheder. Vores personale, sørger for at alle test udføres i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens anvisninger. Vores podere er specialtrænede og har altid en læge eller sygeplejerske tilgængelig som supervisor.
Kontakt Coronatestning.dk på tlf 6026 1816 og lad os hjælpe Jer med et set-up der passer til jeres situation eller book et tilbud HER


Bestilling af test der udføres i hjemmet
Coronatestning.dk kan efter aftale tage på hjemmebesøg for at teste en gruppe. Det kan f.eks. være i forbindelse med møder, sociale arrangementer eller anden aktivitet. Prisen afhænger af, hvor mange I er og hvor I vil testes.
Ring til os på 6026 1816 for tilbud.

bestilling af test  på BO- og OPHOLDSSTEDER, PLEJEHJEM M.V. 

Vi kommer ud til jer i Region Hovedstaden, og foretager antigentest for Covid-19.

NYT: Hvis der ønskes testning af individer med f.eks. kognitive, mentale eller psykiatriske udfordringer, f.eks. på plejehjem, behandlingsskoler eller andre institutioner, kan vi nu tilbyde at komme og pode med den nye "Mundtest- Lollipop". Vi anbefaler kontinuerlig test, samt at man booker tider til faste dage eller ugeintervaller for at forsøge at forhindre smittespredning, og opspore de usynlige smittekæder, der kan påvirke produktionen negativt. 

Testprisen, for både antigen- og antistoftest, er afhængig af, hvor mange I er og hvor I vil testes. Hvis I vil have tilbud om fast, proaktiv og kontinuerlig podning skræddersyer vi et tilbud til jer.

Ring til os på tlf 6026 1816 eller bestil tilbud her  

Covid-19 screening Beskyt medarbejdere & familie

Proaktiv screening
Minimér driftstab, minimer raske smittebærere

Identificer raske smittebærere, beskyt medarbejdere, familien og kunder.

Når du anvender coronatestning.dk er du sikker på at alle de nyeste anbefalinger og retningslinjer fra de danske sundhedsmyndigheder følges og overholdes. Klinikken drives af erfarent sundhedspersonale.  

Coronascreening og GDPR på arbejdspladsen

I hele Danmark arbejdes der intensivt på at minimere smittespredning, sikre kapaciteten på vores sygehuse og sikre betingelserne for erhvervslivet.
Derfor har Folketinget som et led i kampen mod Covid-19, den 19. november 2020 vedtaget en lov, der dels gør det muligt for arbejdsgivere at pålægge medarbejdere at blive testet hvis der er sagligt grundlag for det, og dels at dele resultatet med arbejdsgiveren. Det er dog vores erfaring at langt de fleste medarbejdere frivilligt indgår i testning.

Interesseorganisationen Dansk Erhverv udtaler således: "Med loven har arbejdsgivere fået et værktøj til at begrænse spredningen af smitte på arbejdspladserne yderligere, hvor dette er nødvendigt. Loven ændrer ikke ved, at arbejdsgivere kan opfordre medarbejdere til at lade sig teste frivilligt" (Læs her: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/ny-lov-om-arbejdsgiveres-ret-til-at-palagge-lo...

Når der indgås fast samarbejdsaftale med os om proaktiv screening af medarbejdere, sikrer vi samtykke fra medarbejdere til at opbevare deres data i vores lukkede journalsystem, og endvidere til at give arbejdspladsen besked i tilfælde af positivt testresultat. Vi følger alle regler for journalføring og opbevaring af journaler.

Disse processer sikrer at alle GDPR-regler overholdes, og at arbejdspladsen ikke behøver at bekymre sig om den del af en fast aftale om proaktiv screening.