FAQ og tips & tricks

Q: Hvor sikker er "Mundtest-Lollipop"?A: "Mundtest-Lollipop" er undersøgt af det uvildige laboratorium i Sverige der hedder "ILab". ILab har gennemgået de studier og undersøgelser, som producenten selv har foretaget, og endvidere selv undersøgt testen yderligere. På den baggrund konstaterer de bl.a. at: ".. Testene har en god sensitivitet og specificitet. Et parallel studie udført hos asymptomatiske mennesker (dvs. med høje CT-værdier) har vist lignende resultater." Resultaterne for "Mundtest-Lollipop" viser en specificitet på 98,83 % og en sensitivitet på 92,14 %. Læs mere her. Senest har eksperter på Rigshospitalet i København i januar 2022, gennemset o g blåstemplet dokumentationen.

Q: Hvorfor skal man ikke have spist, drukket eller røget i 30 minutter inden brugen af "Mundtest-Lollipop"?
A: For at minimere risiko for falsk negative og falsk positive test er dette producentens anbefaling. 

Q: Hvordan klikker man "Lollipop- pinden" ned i kassetten?
A: For enden af Lollipop-pinden er der en lille tap. Det er meget vigtigt at denne tap indsættes i det hul, der passer hertil inde i fordybningen i testkassetten. Lollipop-pinden skal føres ned i en vinkel på 45 grader, så det sikres at tappen kommer ned i det lille hul. Derefter skal Lollipop-pinden "klikkes" ned så der mærkes og høres et lille klik.

Q: Hvordan ved man, om den lille svamp har suget spyt nok? 
A: 
Af brugsvejledningen fremgår det, at den lille cirkel foran på testen bliver blå, når den har suget spyt nok. Det er en god indikator, hvis den der bruger testen f.eks. er et barn. Man kan dog opleve, at den først bliver blå et stykke tid efter at svampen egentlig er våd nok. En anden god indikator er om svampen føles helt blød og våd - gør den det, er den oftest klar til at blive klikket i testkassetten. Husk at vask hænder eller spirt hænder først, hvis du hjælper en anden med at udføre "Mundtest-Lollipop".
I følge producenterne og brugsvejledningen, skal testen maksimum være i munden i 1,5 minut. Oftest tager det 20-30 sekunder for svampen at suge spyt nok.  

Q: Jeg har klikket "Lollipop-pinden" i, men der vises ikke noget i aflæsningsfeltet?
A:
Hvis der ikke vises noget i aflæsningsfeltet, så skyldes det oftest én af to ting:
a) Svampen er ikke våd nok. I det tilfælde er det muligt at tage Lollipop-pinden op igen, og gøre den mere våd med spyt.  
b) Lollipop-pinden er ikke klikket korrekt i. Selv om man har en fornemmelse af at den er klikket i, så trækker væsken ikke op, hvis den lille tap ikke er sat ordentligt ind i det lille hul, der findes nede i testkassettens fordybning.