Salgs- og leveringsbetingelser

Da mundtest ”lollipop” er CE mærket til professionelt brug, eller til supervision under lægemiddelstyrelsens accept til mennesker med særlige behov, sælges der ikke til private. (testen forventes at opnå CE mærkning til hjemmetestning inden længe)

Aftalegrundlag

Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med Sælgers eventuelle tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Sælgers salg og levering af produkter og serviceydelser til Køber.

 

Salgs- og leveringsbetingelserne finder tillige anvendelse, hvis salg og levering alene sker på baggrund af ordre fra Køber.

 

Enhver fravigelse af Aftalegrundlaget skal aftales skriftligt mellem parterne.

 

Tilbud

Sælgers eventuelle tilbud til Køber er alene bindende for Sælger i det antal dage/til bestemt dato som nævnt i tilbuddet.

 

Tilbud fra Sælger skal accepteres skriftligt af Køber.

 

Levering af varer
I Coronatestning.dk bestræber vi os på at ekspedere ordrer hurtigst muligt, sådan at varerne forventes leveret indenfor 48 timer i Danmark (Færøerne og Grønland undtaget). Når ordren er modtaget i vores system, sendes en ordrebekræftelse, og når bestillingen afsendes, sendes en e-mail med track & trace nummer til den email der angives på ordren.

Vær opmærksom på, at al levering foregår via pakkepost, og at der ikke leveres pakker i weekenden. Du kan ikke afhente din bestilling hos Coronatestning.dk

Serviceydelser leveres på den dato som fremgår af ordren.

Fragt- og Leveringsbetingelser
Fragtbeløbet for levering af varer er oplyst på ordrebekræftelsen. Fragtgrænsen er afhængig af købets størrelse, vareindhold og leveringssted. Ved alle forsendelser udenfor Danmark og til Grønland og Færøerne pålægges yderligere forsendelsesgebyr efter gældende takster til dækning af forsendelsesomkostninger.

 

Fortrydelse og returnering

Fortrydelsesret for erhvervskunder:
Et varekøb kan ikke fortrydes og vi tager som udgangspunkt ikke varer retur pga hygiejne.

 

Mangler og reklamationer
Som kunden skal du umiddelbart efter ordremodtagelse kontrollere, at antal og varer stemmer overens med det bestilte og med følgesedlens oplysninger. Konstateres der transportskader på varer eller emballagen, skal modtageren straks påtale dette og gøre påtegning på ”fragtbrevet”. Kunden skal straks meddele Coronatestning.dk skriftligt om mangler eller reklamationer.

OBS at holdbarheden på de købte produkter KAN have en kort levetid, hvilket betyder at reklamationsretten bortfalder ved udløb af produkternes levetid.

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

 

Priser
Hvis leveringen ikke sker i overensstemmelse med et tilbud fra Sælger, men alene efter ordre fra Køber leveres i henhold til Sælgers til en hver tid gældende prislister.

Alle priser er eksklusiv moms. Priserne er eksklusiv told og andre skatter og afgifter ved salg udenfor Danmark og til Færøerne og Grønland. Alle priser er endvidere eksklusive eventuel yderligere fragtomkostninger (se afsnit om levering) og eventuel specialemballage.

 

Betalingsbetingelser

Betaling

Bealings skal ske på den måde der angives på fakturaen, ved bankoverførsel.
Bankoverførsel: Ved bankoverførsel, bedes du via egen bank overføre beløbet. Oplys venligst kunde- og fakturanummer som reference. Kunde- og fakturanummer fremgår af fremsendte faktura.
Bankoverførsel fra indland:
Bank: Spar Nord
Reg. nr. Konto: 9056 1580200911

Bankoverførsel fra udlandet:
IBAN: DK6890561580200911

BIC/Swift: SPNODK22 

 

Manglende betaling
Erhvervskunder: Efter forfaldsdato pålægges der EU-kompensationsgebyr på kr. 310,00. Der beregnes rykkergebyr på kr. 100,00 pr. fremsendt rykker. Er faktura ikke betalt efter varslet tidsfrist, overdrages sagen uden yderligere varsel til inkasso. Omkostninger, som dette medfører, pålægges kunden.

 

Forbehold for fejl mv
Coronatestning.dk har lov til at annullere eller ændre din ordre hvis det skyldes en trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer der vanskelig- eller umuliggør leveringen. Bindende ordrebekræftelse og faktura sendes til dig.

 

Persondatapolitik og Cookies
Når du handler på Coronatestning.dk’s webshop accepterer du vores persondata politik og brug af cookies.

Alle cookies på webshoppen er fuldt lovlige og bruges udelukkende til at forbedre brugervenligheden på vores site. Vi sælger ingen cookies eller videregiver til tredjepart. Når du er registreret hos Coronatestning.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen jvf. Persondataloven.

Copyright
Der må ikke bruges nogle af vores billeder eller vores tekst på hjemmeside eller webshoppen. Er der noget af vores materiale I gerne vil bruge, kan I kontakte os på: kontakt@coronatestning.dk Overtrædelse heraf kan medføre krav om fogedforbud og krav om erstatning, vederlag og godtgørelse. Endvidere forbeholdes øvrige rettigheder i henhold til anden relevant immateriel lovgivning tillige med rettigheder i henhold til Markedsføringsloven.

Andre betingelser/aftaler
Skal andet være gældende, end disse salgs- og leveringsbetingelser, skal det være aftalt skriftlig med Coronatestning.dk for at være gældende. Vi forbeholder os ret til at ændre de generelle salgs- og leveringsbetingelser uden varsel.

 

Opdateret 10092021